a1b1

 

 

a

Yaklaşımımız

Bilmeyen ve bilmediğini bilmeyen bir aptaldır. Ondan sakının.


Bilmeyen ve bilmediğini bilen bir öğrencidir. Ona öğretin.


Bilen ve bildiğini bilmeyen uykudadır. Onu uyandırın.


Bilen ve bildiğini bilen akıllıdır. Onu izleyin.


(Asya Atasözü) 
 

 

e1

 

Lisans diplomasını 1968 yılında ODTÜ Fizik Bölümünden alan Yaşar ERSOY, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını ODTÜ Mühendislik Fakültesinde tamamladı, Ekim 2001’de emekli olana kadar aynı üniversitede bazı kesintiler olsa da tam gün görevli olarak çalıştı. Bu süreçte yöneticilik görevlerinde bulundu; ulusal ve uluslararası bazı projelerde çalıştı; kamu ve özel kurumlara danışmanlık hizmeti sundu.
Prof Yaşar Ersoy’un uzmanlık ve ilgi alanları:
• Klasik alanların doğrusal olmayan dinamik etkileşimi ve dalga mekaniği;
• Matematiksel modelleme ve bünye kuramları;
• Teknoloji destekli matematik öğretimi ve öğrenme;
• Matematik/fizik öğretmenlerinin eğitimidir.
Dr Ersoy’un yurtiçinde ve dışında yayınlanan bilimsel dergi ve kitaplarda yer alan çok sayıda araştırma makalesi, bildirileri ve raporları, yayınlanmış kitapları olup emekli olmasına karşın öğrenme/ öğretme isteğini, ilgisini ve tutkusunu yitirmemekte; kazanımlarını paylaşmayı ve deneyimlerini ilgililere aktarmayı bir görev olarak değerlendirmektedir.

Temel İlkemiz

 

 

 

 

www.f2e2-ogretmen.com