a1b1

 

 

 

a

Yaklaşımımız

Bilmeyen ve bilmediğini bilmeyen bir aptaldır. Ondan sakının.


Bilmeyen ve bilmediğini bilen bir öğrencidir. Ona öğretin.


Bilen ve bildiğini bilmeyen uykudadır. Onu uyandırın.


Bilen ve bildiğini bilen akıllıdır. Onu izleyin.


(Asya Atasözü) 
 

 

Sunu/Genel Açıklama

Eğitim, her toplumda bir kamu hizmeti olup yalnızca devletin görevi değildir. Her çağdaş ülkede sivil toplum kuruluşlarının ve eğitim gönüllülerinin de bu konuda yapabileceği ve yapması gereken bazı işler ve görevler vardır. Fen/fizik eğitimi gönüllüleri olarak bazı görev ve sorumluluğumuz olduğunu düşünerek 2000’li yılların başında bir araya geldik ve çalışmalara başladık. Bu çerçevede görev başında bulunan fen/fizik öğretmenlerine yüz yüze yapılacak toplantılarla ve bilgisayar teknolojisinin olanaklarından yararlanarak bir dizi etkinlik düzenlemeyi ve bazı hizmetler sunmayı kendimiz için vazgeçilemeyecek bir görev varsaydık. Bu bağlamda ilgi duyan ve gereksinimi olan tüm fen/fizik öğretmenlerinin yararlanması amacıyla www.f2e2-ogretmen.com  web sitesini hizmete sunmuş bulunmaktayız. Bu sitede yansıtılan düşüncelerin ve çok sınırlı olanaklarla düzenlenen etkinliklerin pek çok fen eğitim sorununa çözüm önerisi üretemeyeceğini ve beklentilere tam yanıt veremeyeceğini, aynı zamanda fen/fizik eğitimi dünyasına bakış için bir pencere olacağını biliyoruz. Ayrıca bu sitenin sizin önerileriniz ve katkılarınızla gelişeceğini, giderek kapsam alanının genişleyeceğini ve görüşlerin derinleşeceğini, tüm paydaşlara yararlı olacağını ümit etmekteyiz.

Fen/Fizik Eğitimi Etkinlikleri (f2e2)’de amaç, Türk Eğitim Dizgesi (TED) içerisinde okullarda Fen/Fizik Öğretiminin niteliğini geliştirmeye ve yükseltmeye katkı sağlayacak çeşitli bilimsel düşüncelerin yansıtıldığı iletişim ortamlarını oluşturmaktır. Bu çerçevede amaçlarımız, eğitiminde başlıca sorunlar ve çözüm önerileri konusunda, öncelikle fen bilgisi/fizik öğretmenleri olmak üzere paydaşları bilinçlendirmek, gerçekleştirdiği araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ve ilgili taraflarla paylaşmak üzere bir dizi çalışmaları planlamak ve bu yönde planlanan etkinlikleri gerçekleştirmektir.  Daha açıkçası Çalışma Grubumuz, gönüllük temeline dayanarak başta Trakya bölgesi olmak üzere diğer bölgelerde bazı kent merkezlerinde öğretmenlere yönelik bir dizi mesleki gelişme etkinlikleri düzenlemektedir (Ayrıntılı bilgi edinmek için ana sayfadaki başlıkları tıklayınız).

 

f2e2 Çalışma Grubu

Temel İlkemiz

 

 

 

 

www.f2e2-ogretmen.com