a1e1  

 

www.f2e2-ogretmen.com

 
 
    Ana Sayfa /

 

 

 

Bu sayfa 2417 kez görüntülenmistir.

 

 

 


Mikrobilgisayar Destekli Laboratuvar

(MBL:MICROCOMPUTER-BASED LABORATORY)

 

Onlarca yıldan beri, çoğu deneysel fizik araştırma laboratuvarlarında bilgisayara bağlanan algılayıcılar (sensörler) kullanılmaktadır. Bir algılayıcının bilgisayara bağlanması; deneysel verinin toplanması, analizi ve görüntülenmesi için çok güçlü bir sistem yaratır. Birkaç yıl önce bilgisayarlı deneyler yapmak çok zordu ve özel programlama yeteneklerine gereksinim duyulurdu. Yalnızca birkaç yıl önce birçok öğretmen, okulda ya da üniversitedeki laboratuvarlarda bulunan bilgisayarı kullanarak deneyleri kontrol etmenin zor olduğuna inanırlardı. Bugün donanımı ve yazılımı kullanmak kolaydır ve aşağıda tanımlanacağı gibi; hem Macintosh hem de MS-DOS/Windows mikrobilgisayar sistemleri ile deneyler kolayca kontrol edilebilir. Tipik bir MBL-sistemi bir mikrobilgisayara arabirim olarak adlandırılan bir elektronik cihaz yoluyla bağlanan algılayıcıdan ya da probdan oluşur (Şekil 1).

MBL

Şekil 1

Bir MBL-sistemi geleneksel laboratuvar uygulamalarını yapmak için kullanılabilir. Fakat MBL sisteminin eğitimsel avantajı, fiziksel verinin gerçek zamanda toplanması ile verinin analiz ve sunum için derhal hazır olmasıdır. MBL-CBL gereçlerini kullanmanın üstünlükleri (avantajları) şöyle özetlenebilir:

  • Öğrenci tarafından yönlendirilen araştırmalara izin verir.
  • Veri toplama ve görüntülemedeki zaman kaybına neden olan işlemleri öğrencinin yapmasına gerek kalmaz
  • Veri, gerçek zamanlı olarak grafiksel formda görüntülenir.
  • Öğrenciler geri beslemeyi hemen elde ederler.  
  • Deneysel koşullardaki değişikliklerin sonucu kolaylıkla araştırılabilir.
  • Öğrenciler laboratuvardaki zamanlarının büyük bir bölümünü fiziksel olayları gözlemeye, yorumlamaya, tartışmaya ve grup arkadaşlarıyla birlikte verileri analiz etmeye harcarlar.
  • Donanım ve yazılım gereçleri, genellikle, deneylerden bağımsızdır. Öğrenciler farklı fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylara odaklanabilirler.
  • Bilimsel araştırma için ilköğretimden üniversite düzeyine kadar her öğretim biriminde  kullanılabilir (Bernhard ve Bernhard, 1998; alıntı; Krajcik ve Layman, 1992; Thorton, 1997; Carlsson, ve ark.,1998).

LabPro (CBL2)' nin Bilgisayar ve İleri Hesapmakinesi ile kullanım demosu

Go! Link Arabiriminin kullanım demosu