a1Header image  

 

www.f2e2-ogretmen.com

 
 
    Ana Sayfa /

 

 

 

Bu sayfa 1858 kez görüntülenmistir.

Fen Bilgisi/Fizik Öğretmenlerinin Hizmet içi Eğitimi

Türk Fizik Vakfı Öğretmen Eğitimi Etkinlikleri: Mesleki Gelişme Program Modelini Değerlendirme

Aytekin ERDEM, Gürcan UZAL,Yaşar ERSOY, Türk Fen Eğitimi Dergisi, Yıl 7, Sayı 1, Mart 2010

ÖZET | Tam Metin : pdf

Bir GrupFen Bilgisi/Fizik Öğretmeninin Öğretim Pogramında Belirlenen Yeni Rollerini
Algılaması ve Gereksinimleri

Aytekin ERDEM, Yaşar ERSOY, The 1st International Congress of Educational Research 01-03 May 2009, Çanakkale-Turkey

ÖZET | Tam Metin : pdf

Hizmet içi Eğitime Katılan Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Öğretim Tekniklerine İlişkin Bilgilerindeki Değişimin Tesbiti: Tekirdağ Örneği

Fatma ÖNEN, M SAKA, Aytekin ERDEM, Gürcan UZAL, Ayla GÜRDAL, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 9 Sayı 1, Nisan 2009.

ÖZET | Tam Metin : pdf

Türk Fizik Vakfı Öğretmen Eğitimi Etkinliklerinden Bazı Yansıtmalar

Aytekin ERDEM,Gürcan UZAL,Yaşar Ersoy, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Gazi Üniv. Gazi Eğitim Fak., 7-9 Eylül 2006, Özet Kitabı, s., Ankara. (Poster)

ÖZET | Tam Metin : pdf

In-Service Training Needs of Science/Physics Teachers in Marmara Region

Gürcan UZAL, Aytekin ERDEM, Yaşar ERSOY, III. International  Symposium on Teacher Education, 04-05 May 2006, Programme and Proceedings Abstracts,  50-51, Çanakkale, Turkey. 

ÖZET | Tam Metin : pdf

In-Service Training of Science/Physics Teachers-I: A New Approach and A Flexible Model

Emrah OĞUZHAN, Aytekin ERDEM, Murat ÇELTEK, Gürcan UZAL, Yaşar ERSOY, The Third International Balkan Scientific Congress, Interculturality in The Educational Process 22-24 September, 2005, 393-398, Shtip. Macedonia.

 ÖZET | Tam Metin : pdf

In-Service Training of Science/Physics Teachers-II: Difficulties in Teaching and Teachers’ Needs

Murat ÇELTEK, M.,Gürcan UZAL, Emrah OĞUZHAN, Aytekin ERDEM, Yaşar ERSOY, The Third International Balkan Scientific Congress, Interculturality in The Educational Process 22-24 September, 2005, 399-404, Shtip, Macedonia.

ÖZET | Tam Metin : pdf

Fen Bilgisi/Fizik Öğretmenlerinin Eğitimi: Etkinlikler ve Model Önerisi

Aytekin ERDEM, Gürcan UZAL, Yaşar ERSOY, İstek Vakfı Okulları 1. Fen ve Matematik Öğretmeni Sempozyumu, 5 Mart 2005, Yeditepe Üniv., İstanbul.

ÖZET | Tam Metin : pdf

Türk Fizik Vakfı Öğretmen Eğitimi Etkinliklerinden Örnekler

Gürcan UZAL, Aytekin ERDEM, Emrah OĞUZHAN, Fatih ERSOY, Murat ÇELTEK,Yaşar ERSOY, İstek Vakfı Okulları 1. Fen ve Matematik Öğretmeni Sempozyumu, 5 Mart 2005, Yeditepe Üniv. İstanbul.

ÖZET | Tam Metin : pdf

Ortaöğretimi Yeniden Yapılandırma Sürecinde Fizik Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitimi

Aytekin ERDEM, Gürcan UZAL, Yaşar ERSOY, Orta Öğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyumu, MEB-Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, 20-22 Aralık 2004, Bildiri Kitabı, s.343-350, Ankara.

ÖZET | Tam Metin : pdf

Activity of Teachers’ Education by Turkish Physics Foundation I: Samples of Lab-Activities

Gürcan UZAL, Aytekin ERDEM, Murat ÇELTEK,Emrah OGUZHAN, Mehmet SANCAR, International 2‘nd Balkan Education Congress, Searching Excelence in Education 8-10 October 2004, Trakya University Edirne Education Faculty, Conference Proceeding Book,  461-465, Edirne-Turkey.

ÖZET | Tam Metin : pdf