Iraksak Mercekte Görüntünün Oluşturulması
Cismi iki şekilde hareket ettirebilirsiniz; sürüklüyerek veya seçiminizin olduğu yere tıklayarak. Iraksak mercekte daima, dik sanal görüntü oluşur. Görüntü merceğin solunda gri ok olarak ortaya çıkar.
Yukarıdaki applet'te iki ok, bir ıraksak mercek ve kırmızı ok tarafından yayılan ışık ışınları vardır. Kırmızı ok cisimdir, gri ok ise ışınlar mercekten geçtikten sonra oluşan sanal görüntüdür. Applet'te aynı zamanda mavi noktalarla gösterilen iki odak vardır.

Iraksak mercekte görüntü başlıca üç ışın kullanılarak oluşturulabilir: 1. Işın  eksene paralel olarak ilerler ve mercekten geçtikten sonra odak noktasından geçer 2. Işın  merceğin merkezinden geçer 3. Işın  odak noktasından geçer ve mercekten geçtikten sonra eksene paralel ilerler. Bununla birlikte, yakınsak mercekten farklı olarak, ışınlar kesişmez. Görüntü, ışınları uzatarak ve bu uzantıların kesişim  noktalarını alarak türetilen sanal noktada algılanır. Uzantılar yeşil ile gösterilmiştir. Böylece, yukarıdaki ışınları kullanarak, cisim üzerindeki herhangi bir nokta, görüntüye karşılık gelen noktaya eşleştirilir (uydurulur).

Yukarıdaki  teknik faydalıdır fakat bir çeşit çizim gerektirir. Daha pratik bir yol tam değil fakat daha basittir. Aşağıdaki denklem ile görüntünün mercekten uzaklığını bulabilirsiniz:

1/di + 1/do = 1/f,
di : merceğin görüntüye uzaklığı,  do : cismin merceğe uzaklığı,  f  : merceğin odak uzaklığı.


Iraksak ayna için f 'nin negatif olması gerektiğine dikkat edin. Bu  di'nin negatif olduğunu ve görüntünün merceğin solunda olduğunu garantiler (sanal bir görüntü). Bu ıraksak mercek için tek olasılıktır.


TeDeLE-2006
Fizik Appletleri
(Menü)
 
© Copyright 1997, Sergey Kiselev and Tanya Yanovsky-Kiselev
Last modified: June 20, 1997