Atlıkarınca (Carousel) Modeli
(Merkezkaç Kuvveti)

Newton'un birinci kanununa göre (law of inertia: atalet kanunu), üzerine hiç bir kuvvet etkimeyen hareketli bir cismin hızı ve hareket yönü sabit kalır. Dairesel hareket için durum farklıdır: Bu durumda, dönme eksenine yönelmiş, merkezkaç kuvvet denilen bir kuvvet var olmalıdır. Atlýıkarıncanın basitleştirilmiş modeli bu kuvveti gösterir.

Sağ üstte dört radyo düğmesinden ikincisini seçerseniz, sekiz sarkaç kütlesinin her biri için sarf edilen kuvvetlerin vektörleri çizilecektir; ağırlık vektörü siyaha, tel tarafından sarf edilen kuvvet maviye boyanacaktır. Kırmızıyla gösterilen, bu vektörlerin toplamı olan net kuvvet daha önce sözü edilen merkezkaç kuvvetiyle aynıdır.

Atlıkarınca simülasyonuna ek olarak (kuvvet oklarıyla ya da onlarsız) program kuvvet vektörlerinin basit iki boyutlu taslağını ve dairesel hareketin önemli nümerik değerlerini vermektedir.

Kuvvet oklarını tam olarak gözlemlemek istiyorsanız, "Pause/Resume" düğmesini kullanarak dönmeyi durdurabilirsiniz veya "Slow motion" seçeneğiyle hareketi on kat yavaşlatabilirsiniz. Metin alanları, parametreleri belirli limitler içinde değiştirmenize izin verir ("Enter" tuşuna basmayı unutmayın !).

Not: Simülasyon sabit açısal hızlı dairesel hareketi varsaymaktadır. Hava direncinin etkisi ihmal edilmektedir.

 

 
TeDeLE-2006
Fizik Appletleri
(MENÜ)

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14e/carousel.htm