a1 b1
 

 

 

a

Yaklaşımımız

Bilmeyen ve bilmediğini bilmeyen bir aptaldır. Ondan sakının.


Bilmeyen ve bilmediğini bilen bir öğrencidir. Ona öğretin.


Bilen ve bildiğini bilmeyen uykudadır. Onu uyandırın.


Bilen ve bildiğini bilen akıllıdır. Onu izleyin.


(Asya Atasözü) 
 

 

 

Çalışma grubumuz fen/fizik öğretimi ve öğretmen eğitimi alanında araştırma yapan ve eğitim hizmetleri veren öğretim elemanlarından oluşmaktadır.

Çalışma Grubumuz tasarladığı bazı araştırma, çeşitli seminer ve çalıştay türü etkinlikleri gerçekleştirmektedir. Bu süreçte, fen/fizik eğitiminde niteliğin geliştirilmesi için öğretim programları, öğretim materyallerinin niteliği, fiziksel tesis ve donanım, okulların teknolojik altyapısı gibi öğelerin önemini dikkate almakla birlikte; eğitim -öğretimin girdileri olarak değerlendirilen bu tür öğelerin öğrenmeye katkısının, doğrudan öğretmenlerin bilgi ve becerilerini içeren yeterliklerine ve mesleki gelişimine bağlı olduğu varsayımından hareket etmektedir. Biliyoruz ki var olan öğretim materyallerini, fiziksel tesis ve donanımı, çeşitli eğitim teknolojilerini kullanarak öğretim programlarını yaşama geçirecek olanlar yetkin öğretmenlerdir. Okullardaki fiziksel ve teknolojik olanaklar ne kadar iyi olursa olsun bunlar kendi başına öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve sosyal gelişimlerini sağlamaya yeterli olmadığı/olamadığı bilinmektedir. Bu çerçevede öğretmenlerin yeni bilgi ve beceriler edinerek mesleklerinde yetkinleşmesi, öğrencilerine bilimsel düşünme ve problem çözme becerileri başta olmak üzere bir dizi kazanımlar edinmesine yardımcı olması beklenmektedir.

Temel İlkemiz

 

 

 

 

www.f2e2-ogretmen.com